Course zu Schengen 23.04.2022

Course zu Schengen 23.04.2022

Course zu Schengen (Burmerange/freier Eolienne) : 23.4.2022
- Minimes (M/F) /U13: 24,5 km (5 tours de 4,9 km)
- Cadets (M/F) /U15: 34,3 km (7 tours de 4,9 km)
- Débutants-Dames (M/F) /U17: 59 km (12 tours de 4,9 km)
- Masters-Juniors M : 73,5 km (15 tours de 4,9 km)
- Elite-Espoirs M : 98 km (20 tours de 4,9 km)
Horaires approximatifs :
8h45 ​​Cadets (M/F)
8h47​​Minimes (M/F)
10h45 ​Débutants (m/f) Dames
13h00​​Masters-Juniors
15h30 ​​Elite Espoirs
Minimes, cadets, débutants am Cader vum Youth Cup FSCL.
Benevolen kennen sech gären mellen bei:621140343